WorldAllDetails Logo

Sights

Tag: mosque

Taj Mahal, India, Mausoleum Side view

Taj Mahal, India, Mausoleum Side view

1600x1200 (272.91 KiB)

Taj Mahal, India, Mausoleum Shilouette

Taj Mahal, India, Mausoleum Shilouette

1600x1200 (208.76 KiB)

Taj Mahal, India, Mausoleum Panorama

Taj Mahal, India, Mausoleum Panorama

1600x1200 (256.75 KiB)

Taj Mahal, India, Mausoleum Overview

Taj Mahal, India, Mausoleum Overview

1600x1200 (667.1 KiB)

Taj Mahal, India, Mausoleum overlook

Taj Mahal, India, Mausoleum overlook

1600x1200 (862.2 KiB)

Taj Mahal, India, Mausoleum Main entrace

Taj Mahal, India, Mausoleum Main entrace

1600x1200 (316.59 KiB)

Taj Mahal, India, Mausoleum Front

Taj Mahal, India, Mausoleum Front

3076x2051 (3.94 MiB)

Taj Mahal, India, Mausoleum Front view

Taj Mahal, India, Mausoleum Front view

1600x1200 (314.14 KiB)

Taj Mahal, India, Mausoleum far view

Taj Mahal, India, Mausoleum far view

1600x1200 (144.78 KiB)

Taj Mahal, India, Mausoleum at dusk

Taj Mahal, India, Mausoleum at dusk

1600x1200 (115.54 KiB)

Taj Mahal, India, Mausoleum and Minaret

Taj Mahal, India, Mausoleum and Minaret

1600x1200 (500.71 KiB)

Taj Mahal, India, Interior of Dome Eastern gate

Taj Mahal, India, Interior of Dome Eastern gate

1600x1200 (1.58 MiB)

Taj Mahal, India, Interior architecture detail

Taj Mahal, India, Interior architecture detail

1600x1200 (331.29 KiB)

Taj Mahal, India, Herringbone

Taj Mahal, India, Herringbone

1200x1600 (448.58 KiB)

Taj Mahal, India, Flowers relief detail

Taj Mahal, India, Flowers relief detail

1600x1200 (427.89 KiB)