.
Mountain Holiday, China, Asia, Tianzi mountains, Under the clouds

Mountain Holiday, China, Asia, Tianzi mountains, Under the clouds