.
Sithonia, Greece, Mount Athos as background

Sithonia, Greece, Mount Athos as background