.
Cyprus, Europe, Troodos mountains

Cyprus, Europe, Troodos mountains